Transzferár tanácsadás

Röviden a transzferárról

A transzferárak témája világviszonylatban néhány évtizedes múltra tekint vissza. Magyarországon a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény rendelkezik arról, hogy a kapcsolt vállalkozási viszonylatban levőknek – ha egymással nem a szokásos piaci áron kötnek ügyletet – mely esetben, hogyan kell az adózás előtti eredményt módosítani. Magyarország 1996-ban csatlakozott az OECD-hez, és belépésével elfogadta az 1995-ben kidolgozott „Transzferár irányelvek a multinacionális vállalkozások és adóhatóságok számára” c. irányelvet. Ezen irányelv alapján került kidolgozásra a 18/2003. PM rendelet (2010-től a 22/2009 PM rendelet).

Miért van szükség a transzferár dokumentáció elkészítésére?

Mert:
 1. A társasági adó alanyai közül nyilvántartási kötelezettség terheli azt a gazdasági társaságot, külföldi vállalkozót, egyesülést, szövetkezetet, amely az adóév utolsó napján nem minősül a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti kisvállalkozásnak.
 2. Az elmúlt időszakban megnövekedett az ellenőrzések száma a kiemelt adózók mellett, a középvállalati, sőt a kkv szektorban is.
 3. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok egyre súlyosabb következményekkel járnak, és folyamatosan nő a kiszabott bírságok mértéke.
 4. A szokásos piaci árral kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség elmulasztása nyilvántartásonként 2 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 5. 2008-tól az adóhivatal nem csak a dokumentáció meglétére, hanem a benne foglalt jogügyletek alátámasztására is fókuszál. A bírság mértéke szerződésenként ésjogügyletenként elérheti a 2 millió forintot.

Mit vállalunk transzferár tanácsadás keretében?

1. Tanácsadásunk során a fenti és kapcsolódó jogszabályok, irányelvek alapján, továbbá folyamatos jogszabálykövetéssel készítjük el a teljes és egyszerűsített transzferár dokumentációt. 

2.Vállaljuk:

- dokumentációk készítését, illetve kiegészítését és/vagy felülvizsgálatát,

- az általunk készített dokumentációk elkövetkezendő évekbeli frissítését partnereink számára,

 - nemzetközi vállalatok közös dokumentációjának magyar jogszabályoknak megfelelő módosítását, kiegészítését,

- társasági és iparági elemzések, benchmark tanulmányok elkészítését. 

 3. A felmerült tranzakciók egyedi minősítése alapján döntjük el, hogy milyen adatbázisok, összehasonlító árak, elemzési módszerek szükségesek a dokumentum elkészítéséhez. (DATAX, TÁSA, AMADEUS, stb.) 

4. Folyamatosan követjük és alkalmazzuk az adóhatósági transzferár ellenőrzések tapasztalatait, trendjeit munkánk során. 

5. Igyekszünk ügyfeleink idejével hatékonyan gazdálkodni a szükséges vállalati adatok, információk gyűjtése, illetve konzultációk során.

A transzferár tanácsadás folyamata

1. Személyes konzultáció, időpont egyeztetés alapján, a partner (ügyfél) telephelyén. Ennek elsődleges célja az Ön vállalkozásában felmerülő igények pontos felmérése, majd a feladat nagyságára és összetettségére vonatkozó, pontos szolgáltatási árajánlat elkészítése. (Budapest területén a konzultáció ingyenes, vidéken 20.000 Ft kiszállási díj ellenében, amelytől a szolgáltatás megrendelése esetén eltekintünk) 
2. Árajánlat elkészítése, elfogadása, vállalkozói szerződés, titoktartási nyilatkozat aláírása 
3. A dokumentáció elkészítése 
3.1. Adatgyűjtés:
 • Az ügyfél és kapcsolt vállalkozásainak cég és mérleg adatai, tevékenységei, stb.
 • A vállalat csoport piaci jellemzése
 • Szerződések átvilágítása, ügyletek feltérképezése, stb.
 • A költség struktúra, nyújtott, igénybevett szolgáltatások elemzése
 • Rendelkezésre álló összehasonlító árak, adatok gyűjtése 
3.2. Dokumentum elkészítése
 • Jogszabályi háttér összeállítása
 • Szükséges elemzési módszerek kiválasztása
 • Szükséges összehasonlító adatbázisok alkalmazása
 • A jogügyletek kidolgozása a rendelkezésre álló adatok és alkalmazható módszerek alapján.
 • A szokásos piaci ár, ártartomány vagy haszonkulcs meghatározása
 • A jogügylet alátámasztása, konklúzió levonása
4. A munkafolyamat vége:
 • A dokumentáció tanácsadói belső kontrollja
 • A dokumentáció átadása, az ügyfél kontrollja
 • Végleges dokumentáció átadása
Kérdése merült fel, vagy további információkat szeretne megtudni szolgáltatásainkról? Lépjen kapcsolatba velünk! Elérhetőségeinket a kapcsolat menüpont alatt találja.
© 2016 e-LEDGER Pénzügyi és Humán Controlling Tanácsadó Kft. - Minden jog fenntartva.
Webdesign by FRIK