Rólunk - e-Ledger Kft.

Cégünk kontrolling és transzferár tanácsadási tevékenysége

Tevékenységeinket két önállóan működő vállalkozásban végezzük. Az Iwapack Kft. a holland Twinfield On-line számviteli szoftver magyarországi disztribútora 2004 óta. Az e-Ledger Kft.-ben a  kontrolling, transzferár és a marketing tanácsadás tevékenységeinket végezzük. Mindkét cég tulajdonosai és munkatársai gazdasági felsőfokú végzettségű, multinacionális vállalati tapasztalattal is rendelkező szakemberek.

Az e-Ledger Kft. fő profiljai

Controlling és Ügyviteli Tanácsadás

A pénzügyi, számviteli vagy controlling osztály, ill. annak feladat és létszám átvilágítása, modernizálása, továbbá a pénzügyi és termelési kontrolling rendszer ki vagy átalakítása. Tranzakciós vagy controlling szoftverváltás, bevezetés menedzselése. A project nagyságától, vagy az üzemeltetési feladattól függően a területre delegált munkatársakkal végezzük a tevékenységet:
amely során:
 • Az érdeklődő vállalkozásnál, vállalatnál térítésmentesen áttekintjük, felmérjük a pénzügyi, számviteli és ügyviteli folyamatokat, az alkalmazott vállalatirányítási szoftvert. Ennek alapján, írásban javaslatot teszünk a hatékony működés, az optimális adminisztratív létszám kialakítása érdekében.
Abban az esetben, ha javaslataink alapján felkérnek bennünket az együttműködésre:
 • Átvilágítjuk a bizonylatok, számlák iktatásának, igazoltatásának rendjét, a bizonylati fegyelmet, a már kialakított további szabályzásokat, eljárásokat, majd értékeljük, és javaslatot teszünk a szükséges módosításokra.
 • Javaslatot teszünk az alkalmazott vállalatirányítási és/vagy controlling szoftver működési területeinek bővítésére, ezáltal annak maximális kihasználására, vagy cseréjére.
 • Igény esetén segítséget nyújtunk az új vállalatirányítási és/vagy controlling szoftver kiválasztásában, bevezetésében. Project menedzserként részt veszünk a lehetséges szoftverszállítók versenyeztetésében, a minél elfogadhatóbb licenc és bevezetési költség, és minél magasabb szolgáltatás minőség érdekében.
 • Igény esetén vállaljuk a rendszerbevezetés menedzselését, a megrendelő szakmai képviseletét. Ez alkotó együttműködést, időnként konfliktuskezelést is jelent számunkra, a megrendelő és/vagy alkalmazottai, és a szoftverszállító között.
 • A menedzsmenttel konzultálva, annak mennyiségi és minőségi információ igényét felmérve, és figyelembe véve kialakítjuk vagy továbbfejlesztjük a controlling rendszert, az önköltségszámítás és költség-elemzések rendszerét, a költségvetés tervezését-ellenőrzését szolgáló jelentési rendszert.

Üzleti Terv, Befektetői Dokumentáció és Megvalósíthatósági Tanulmány Készítés

 • A befektetővel, vagy project menedzserrel történő egyeztetés alapján felmérjük a feladatot, és javaslatot teszünk a megvalósítás lehetséges tartalmi és formai részleteire.
A feladatra történő felkérés esetén:
 • A befektetővel vagy project menedzserrel történő interjú során a lehető legmélyebb ismeretre törekszünk a fejlesztés tárgyát illetően. (legyen az termék, szolgáltatás, vagy befektetés)
 • Működő cég esetén áttekintjük annak pénzgazdálkodását, a cash-flow-ját, vagyis felmérjük a vállalat aktuális tőkeigényét. Ennek alapján kezdünk az új project pénzügyi tervezésébe.
 • Vizsgáljuk a rendelkezésre álló termelő, kereskedelmi, immateriális eszközöket, továbbá az emberi erőforrás mennyiségi, minőségi összetételét, ill. mindezek igényét a project szempontjából.
 • Együttműködve a project menedzsmenttel elkészítjük az üzleti tervet.
Az Üzleti Terv Tartalma
 • A project, és/vagy fejlesztés leírása
 • Meglévő és jövőbeni piaci környezet leírása
 • Konkurencia vizsgálat eredményeinek leírása
 • Marketing és értékesítési stratégia
 • Értékesítési szempontú kalkuláció naturáliákban
 • Pénzügyi kalkulációk a várható piaci részesedés, stb. alapján
 • A WACC analízist támogató, likviditási szempontú, és felépítésű, 3-5 évet átfogó, a hagyományostól eltérő eredménykimutatás, mérleg, és cash-flow.
 • Statisztikai és mérlegelemzési mutatószámok
 • Az Excelben készülő értékesítési, pénzügyi, számviteli kimutatásrendszer összefüggő, modellezésre is alkalmas fájlrendszer. Megmutatja a vállalkozás jövőbeni profittermelő képességét. Igény esetén negyedéves bontásokban is felépíthető.
 • További kimutatások: forrás igény, beruházás igény, létszám igény stb. tervezés
 • Összefoglaló szöveges elemzés a projectről, annak megvalósíthatóságáról, kockázatairól a számok tükrében.

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, ha szolgáltatásaink felkeltették érdeklődését, szívesen állunk rendelkezésre személyes vagy on-line konzultációval.

Kontrolling tanácsadás

Az elmúlt 15 év során sok ismerősöm tette fel már a kérdést, hogy mit is csinálsz? Mi ez a controlling vagy kontrolling? Erre röviden csak azt szoktam mondani:

Tudod, én azzal foglalkozom a vállalatnál, hogy „lefordítom magyarra”, vagyis a menedzsment nyelvére, a számviteli, gazdasági adatokat, no és időnként a könyvelőket...

A kontrolling tevékenység ma már elengedhetetlen része a vállalati működésnek, a napi döntéshozatalnak, a meghozott döntések, stratégiai irányok és tervek hatásvizsgálatának. Ez így van akkor is, ha nincs controller a vállalatnál.

Tízenöt év multinacionális és hazai tulajdonú nagyvállalati kontrolling tapasztalattal, és az elmúlt öt-hat év tanácsadói gyakorlatával a hátam mögött, ezt csak megerősíteni tudom. A nagyvállalatok mellett a kkv szektornak is elemi érdeke a kontrolling szemléletű vállalatirányítás. A szakma képviselőinek tapasztalatai szerint azok a vállalkozások, amelyek így működnek, lényegesen biztosabb kézzel, és sikeresebben kormányozzák a gazdasági válság hullámain küzdő „hajóikat”.

Szakmai önéletrajz - Kolonics Róbert

A kereskedelmi, majd pénzügyi-számviteli szakközgazdász diploma megszerzése után az APEH-nál, a Douwe Egberts-nél és a Nutriciánál kezdtem pénzügyi pályám az asszisztenstől a pénzügyi vezetőig az 1991-1996 közötti időszakban.

A holland Wolters-Kluwer kiadói csoportnál szereztem nemzetközi controlling tapasztalatot, mint gazdasági és controlling igazgató 1996-2000 között. (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Rt., Akadémiai Kiadó Rt.) Feladatom volt mindkét leányvállalatnál az EXACT vállalatirányítási rendszer bevezetése, a kontrolling tervezési, jelentési rendszer kialakítása és működtetése, az anyavállalat standardjai alapján.

2000-2004 között az ország első online B2B könyv nagykereskedelmi cégénél a Sunbooks Kft-nél dolgoztam gazdasági és controlling igazgatóként.

2005 óta dolgozom controlling szaktanácsadóként, először a Pátria Nyomda Rt.-nél. (árbev.:4,5Mrd.Ft.) A kontrolling jelentési rendszer átalakítása és továbbfejlesztése, az IBUSZ Utazási Irodák Kft-nél. (12Mrd.Ft.) (Professional Planner kontrolling szoftver bevezetés)

2006: Mobiltrans Rt.-nél (10Mrd.Ft.) controlling rendszer kialakítás, SAP BO bevezetés koordinálása, project menedzselése.

2007-től folyamatosan a Pátria Nyomda Zrt.-nél kontrolling rendszer üzemeltetés, tervezés, éves és havi riportok, ad-hoc jelentések készítése AXAPTA rendszerrel. 

1996-óta kontrolling tanácsadás, üzleti terv készítés, rendszer kialakítás, oktatás, kkv-k számára is.

Kontrolling tevékenységem az Iwapack Kft.. keretében végzem, amely a holland Twinfield On-line számviteli szoftver magyarországi disztribútora 2004 óta.

Az Iwapack Kft.munkatársai gazdasági felsőfokú végzettségű, multinacionális vállalati tapasztalattal is rendelkező szakemberek.
Kolonics Róbert
Kolonics Róberte-Ledger Kft. ügyvezető, controlling tanácsadó, transzferár tanácsadó